۲۲:۳۰:۱۸ | دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Hearing Center Moj Hearing Aid
;
تاخیر گفتاری کودکان

تاخیر گفتاری کودکان

  • ادمین
  • ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
  •  1809 بازدید

هرگونه تاخیر مشاهده شده در گفتار کودکان خود، به متخصص مربوطه مراجعه کنید:

یک سال ( 12 ماهگی): آواسازی یا تولید صدا ندارند

هجده ماهگی: از تک کلمات محدودی استفاده می کنند 

بیست و چهار ماهگی: محدوده کلمات به 10 کلمه نمی رسد 

سی ماهگی: کمتر از 100 کلمه می گوید. از جمله دوکلمه ای استفاده نمی کند، کلمات واضح ادا نمی شوند 

 سی و شش ماهگی: کمتر از 200 کلمه می گوید، از جمله دوکلمه ای استفاده نمی کند، وضوح گفتار کمتر از 50 درصد است  

چهل و هشت ماهگی: کمتر از 600 کلمه می گوید، از جملات ساده استفاده نمی کند و وضوح گفتار کمتر از 80 درصد می باشد 

 

 

  مشاوره رایگان واتساپ: 09191762203